استان کرمان

شهر : بافت کرمان نام شرکت : صنایع چوب افشار نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای محمدرضا افشار شماره تماس : 034-42426103 شماره فکس : تلفن…

استان کرمان

شهر : کهنوج نام شرکت : بازرگانی شهبازی نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای محمدرضا شهبازی شماره تماس : 034-43350301 شماره فکس : تلفن همراه :…

استان کرمان

شهر : سیرجان نام شرکت : صنعت چوب مهر نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای فرزاد سبزعلیپور شماره تماس : 034-42309095 شماره فکس : تلفن همراه…

استان کرمان

شهر : عنبرآباد نام شرکت : چوب فروشی توکلی نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای توکلی شماره تماس : 034-43350301 شماره فکس : تلفن همراه :…

استان کرمان

شهر : شهر بابک نام شرکت : صنعت ام دی اف شیخیان نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای شیخیان شماره تماس : 034-34135817 شماره فکس :…

استان کرمان

شهر : جیرفت نام شرکت : صنایع چوبی افشار نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای افشار شماره تماس : 034-43350301 شماره فکس : تلفن همراه :…

استان کرمان

شهر : بم نام شرکت : صنایع چوب پرنیان نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای مصطفوی شماره تماس : 034-44211553 شماره فکس : تلفن همراه :…

استان کرمان

شهر : زرند کرمان نام شرکت : نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای مهدیلو شماره تماس : 034-33430756 شماره فکس : تلفن همراه : 09132972672 آدرس…

استان کرمان

شهر : کرمان نام شرکت : چوب فروشی مهرالسادات نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای غلامرضا فریزنی شماره تماس : 034-315154044 شماره فکس : تلفن همراه…

استان کرمان

شهر : کرمان نام شرکت : صنایع چوب نیک پور نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه نام نماینده : آقای مجید نیک پور شماره تماس : 034-33218429 شماره فکس :…