شهر : شهر بابک
نام شرکت : صنعت ام دی اف شیخیان
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای شیخیان
شماره تماس : 034-34135817
شماره فکس :
تلفن همراه : 09133927077
آدرس : شهر بابک پارک صنعت بلوار 
شهر : شهربابک
نام شرکت : صنعت ام دی اف شیخیان
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای شیخیان 
شماره تماس : 034-34135817
شماره فکس :
تلفن همراه : 09133927077