شهر : بافت کرمان
نام شرکت : صنایع چوب افشار
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای محمدرضا افشار
شماره تماس : 034-42426103
شماره فکس :
تلفن همراه : 09132791083
آدرس : بافت خیابان طالقانی غربی نبش کوچه 24
شهر : بافت کرمان
نام شرکت : صنایع چوب افشار 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای محمدرضا افشار 
شماره تماس : 034-42426103
شماره فکس :
تلفن همراه : 09132791083