شهر : نکاء
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ملک بالا
شماره تماس : 011-34733319
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113545852
آدرس : نکاء خیابان انقلاب جنب شرکت تعاونی اتفاق 
شهر : نکاء 
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ملک بالا 
شماره تماس : 011-34733319
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113545852