شهر : اهواز
نام شرکت : بازرگانی عسگری فر
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رحیم عسگری فر
شماره تماس : 061-32222010
شماره فکس :
تلفن همراه : 09161111044
آدرس : پشت مصلی امام – خ شهید گندمی بین معمارزاده و قنواتی
شهر : اهواز
نام شرکت : بازرگانی عسگری فر 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رحیم عسگری فر 
شماره تماس : 061-32222010
شماره فکس :
تلفن همراه : 09161111044