شهر : اهواز
نام شرکت : پخش چوب عبیات
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سرحان عبیات
شماره تماس : 061-33770701
شماره فکس :
تلفن همراه : 09161116297
آدرس : اهواز – سه راه خرمشهر 
شهر : اهواز
نام شرکت : پخش چوب عبیات 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سرحان عبیات 
شماره تماس : 061-33770701
شماره فکس :
تلفن همراه : 09161116297