شهر : تهران
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای محمود کاهه
شماره تماس : 021-33283937
شماره فکس :
تلفن همراه : 09125364018
آدرس :شهرک صنعتی خاوران سایت چوب فروشان خ افرای یکم پ7611
شهر : تهران
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای محمود کاهه
شماره تماس : 021-33283937
شماره فکس :
تلفن همراه : 09125364018