شهر : تهران
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حسن کاهه
شماره تماس : 021-33283092
شماره فکس :
تلفن همراه : 09123252923
آدرس : صنعتی خاوران-بازارچوب ایران خ صنوبر3 پلاک 2230
شهر : تهران
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حسن کاهه
شماره تماس : 021-33283092
شماره فکس :
تلفن همراه : 09123252923