شهر : ایرانشهر
نام شرکت : صنایع چوب علی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ادهم فهرجی
شماره تماس : 054-37228817
شماره فکس :
تلفن همراه : 09153481875
آدرس : بلوار مکران- جنب سوله شهر فرش – سوله 1000 متری اول 
شهر : ایرانشهر 
نام شرکت : صنایع چوبی علی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ادهم فهرجی
شماره تماس : 054-37228817
شماره فکس :
تلفن همراه : 09153481875