شهر : شاهرود
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حاجی محمدی
شماره تماس : 023-32313859
شماره فکس :
تلفن همراه : 09127737589
آدرس : شاهرود – 20 متری ولیعصر – نبش کوچه 16 متری غربی
شهر : شاهرود
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حاجی محمدی 
شماره تماس : 023-32313859
شماره فکس :
تلفن همراه : 09127737589