شهر : زنجان
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رسول محمدی
شماره تماس : 024-33457480
شماره فکس :
تلفن همراه : 09126413794
آدرس : زنجان -سایت کارگاهی اصلی – قطعه 141 – خ 50 متری 
شهر : زنجان 
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رسول محمدی
شماره تماس : 024-33457480
شماره فکس :
تلفن همراه : 09126413794