شهر : بم
نام شرکت : صنایع چوب پرنیان
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مصطفوی
شماره تماس : 034-44211553
شماره فکس :
تلفن همراه : 09133441867
آدرس : بم بلوار تختی  
شهر : بم
نام شرکت : صنایع چوب پرنیان 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مصطفوی
شماره تماس : 034-44211553
شماره فکس :
تلفن همراه : 09133441867