شهر : شیراز
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای علی محمد عباسی
شماره تماس : 071-36504565
شماره فکس :
تلفن همراه : 09173315832
آدرس : بلوار دکتر حسابی – کوچه 40 فرعی 40/5 بازرگانی عباسی 
شهر : شیراز 
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای علی محمد عباسی
شماره تماس : 071-36504565
شماره فکس :
تلفن همراه : 09173315832