شهر : بندرعباس
نام شرکت : صنایع چوب علیرضا
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مهران دمی زاده
شماره تماس : 076-33336107
شماره فکس :
تلفن همراه : 09173674418
آدرس : بندرعباس بلوار امام حسین الهیه جنوبی 
شهر : بندرعباس 
نام شرکت : صنایع چوب علیرضا
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مهران دمی زاده
شماره تماس : 076-33336107
شماره فکس :
تلفن همراه : 09173674418