شهر : میناب
نام شرکت : نجاری رستم
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رستم آزادی
شماره تماس :
شماره فکس :
تلفن همراه : 09305164733
آدرس : بلوار آل محمد بین پمپ بنزین آترا و آموزشگاه میلاد
شهر : میناب 
نام شرکت : نجاری رستم
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رستم آزادی
شماره تماس :  
شماره فکس :
تلفن همراه : 09305164733