شهر : خرم آباد
نام شرکت : نجاری سپهر
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای یزدان گودرزی
شماره تماس : 066-33401416
شماره فکس :
تلفن همراه : 09368081088
آدرس : خرم آباد میدان شقایق ایرانمهر یکم 
شهر : خرم آباد 
نام شرکت : نجاری سپهر 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای یزدان گودرزی 
شماره تماس : 066-33401416
شماره فکس :
تلفن همراه : 09368081088