شهر : اردکان
نام شرکت : فرآورده های چوبی زیتون
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای میرجهانی
شماره تماس : 035-32229984
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131577792
آدرس : بلوار شهید بهشتی بعد از میدان شفق 
شهر : اردکان 
نام شرکت : فرآورده های چوبی زیتون 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای میرجهانی 
شماره تماس : 035-32229984
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131577792