شهر : رامسر
نام شرکت : کارگاه نجاری عدل
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای قاسم نژاد
شماره تماس : 011-55252627
شماره فکس :
تلفن همراه : 09111911841
آدرس : خ شهید مفرد خ لوله گاز مفرد 16 جنب پاسارگاد بتن 
شهر : رامسر 
نام شرکت : کارگاه نجاری عدل 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای فاسم نژاد 
شماره تماس : 011-55252627
شماره فکس :
تلفن همراه : 09111911841