شهر : کازرون
نام شرکت : صنایع چوب و ام دی اف منیری 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای منیری
شماره تماس : 071-42224604
شماره فکس :
تلفن همراه : 09171214244
آدرس : شیراز -بلوار رحمت -نرسیده به خ سپاه جنوبی 
شهر : کازرون
نام شرکت : صنایع چوب و ام دی اف منیری 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای منیری 
شماره تماس : 071-42224604
شماره فکس :
تلفن همراه : 09171214244