شهر : بهبهان
نام شرکت : صنایع چوب یوسفی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای میلاد یوسفی
شماره تماس : 061-524346160
شماره فکس :
تلفن همراه : 09163719156
آدرس : بهبهان – جاده زیدون – نرسیده به فلکه زیدون دست چپ
شهر : بهبهان
نام شرکت : صنایع چوب یوسفی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای میلاد یوسفی
شماره تماس : 061-52434616
شماره فکس :
تلفن همراه : 09163719156