شهر : اهواز
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مسعود رضا قلمبر
شماره تماس : 061-35515071
شماره فکس :
تلفن همراه : 09161188354
آدرس : اهواز – جاده گوته عبدالله – گل پنجم
شهر : اهواز
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مسعودرضا قلمبر
شماره تماس : 061-35515071
شماره فکس :
تلفن همراه : 09161188354