شهر : نورآباد
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ابراهیم عزیزی
شماره تماس : 066-32729494
شماره فکس :
تلفن همراه : 09166606250
آدرس : لرستان نورآباد بلوار آزادی 
شهر : نورآباد 
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ابراهیم عزیزی 
شماره تماس : 066-32729494
شماره فکس :
تلفن همراه : 09166606250