شهر : بیرجند
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ابراهیم عبداللهی
شماره تماس : 056-32338245
شماره فکس :
تلفن همراه : 09370554305
آدرس : بیرجند – بلوار مسافر – میدان قائم شعبانیه
شهر : بیرجند
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ابراهیم عبداللهی
شماره تماس : 056-32338245
شماره فکس :
تلفن همراه : 09370554305