شهر : دزفول
نام شرکت : چوب فروشی زکیان
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سید مهدی زکیان
شماره تماس : 061-42288262
شماره فکس :
تلفن همراه : 09160436948
آدرس : ابتدای جاده شمس آباد جنب باربری دزبار سی متری اول 
شهر : دزفول 
نام شرکت : چوب فروشی زکیان 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سید مهدی زکیان 
شماره تماس : 061-42288262
شماره فکس :
تلفن همراه : 09160436948