شهر : تالش
نام شرکت : پارکت آرتا
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : خانم فریبا همتی نژاد
شماره تماس : 013-44225042
شماره فکس :
تلفن همراه : 09124159329
آدرس : تالش خیابان مولوی ساختمان همتی نژاد 
شهر : تالش 
نام شرکت : پارکت آرتا
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : خانم فریبا همتی نژاد 
شماره تماس : 013-44225042
شماره فکس :
تلفن همراه : 09124159329