شهر : نهاوند
نام شرکت : فروشگاه پارسا
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مقدری
شماره تماس : 011-35280601
شماره فکس :
تلفن همراه : 09111119781
آدرس : نهاوند میدان عارف خ دستغیب بر 20 متری اول 
شهر : نهاوند
نام شرکت : فروشگاه پارسا
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مقدری
شماره تماس : 011-35280601
شماره فکس :
تلفن همراه : 09111119781