شهر : رشت
نام شرکت : تولیدات چوبی بهمن غلامی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حسین غلامی پیربازاری
شماره تماس : 013-33445763
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113308669
آدرس : پیربازار کیلومتر یک جاده خمام بعد از پاسگاه 
شهر : رشت
نام شرکت : تولیدات چوبی بهمن غلامی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حسین غلامی پیربازاری
شماره تماس : 013-33445763
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113308669