شهر : سنندج
نام شرکت : فروشگاه چوبی فتاحی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای محمد فتاحی
شماره تماس : 087-33245275
شماره فکس :
تلفن همراه : 09183728258
آدرس : بلوار چمران مابین سه راهی معراج با چهار راه جامی پ 67
شهر : سنندج
نام شرکت : فروشگاه چوبی فتاحی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای محمد فتاحی
شماره تماس : 087-33245275
شماره فکس :
تلفن همراه : 09183728258