شهر : سنندج
نام شرکت : فرآورده های چوبی اکباتان
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حسین پناهی
شماره تماس : 087-33383751
شماره فکس :
تلفن همراه : 09187901214
آدرس : سنندج شهرک صنعتی 3 خ مهندس ادب تولیدی درب توسکا
شهر : سنندج
نام شرکت : فرآورده های چوبی اکباتان
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حسین پناهی 
شماره تماس : 087-33383751
شماره فکس :
تلفن همراه : 09187901214