شهر : ایذه
نام شرکت : کارگاه چوب لجم اورک
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای نورمحمد لجم اورک
شماره تماس : 061-43637135
شماره فکس :
تلفن همراه : 09163903432
آدرس : ایذه – میدان سپاه خ شهید گودرزی خ آیت الله طالقانی پ 254
شهر : ایذه
نام شرکت : کارگاه چوب لجم اورک
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای نورمحمد لجم اورک
شماره تماس : 061-43637135
شماره فکس :
تلفن همراه : 09163903432