شهر : اهواز
نام شرکت : کارن وود
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای میلاد منصوری نژاد
شماره تماس : 061-35564355
شماره فکس :
تلفن همراه : 09168060651
آدرس : اهواز-اسلام آباد شرقی بین خیابان 9 و 10
شهر : اهواز
نام شرکت : کارن وود
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای میلاد منصوری نژاد 
شماره تماس : 061-35564355
شماره فکس :
تلفن همراه : 09168060651