شهر : بابل
نام شرکت : شرکت گل میخ
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده :
شماره تماس : 011-44420464
شماره فکس :
تلفن همراه : 09111583824
آدرس : بابل زرگرشهر شهرک صنعتی لاله آباد شرکت پلیمر درب گل میخ
شهر : بابل
نام شرکت : شرکت گل میخ
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده :
شماره تماس : 011-44420464
شماره فکس :
تلفن همراه : 09111583824