شهر : قائم شهر
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ابوالحسنی
شماره تماس : 011-42246077
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113280850
آدرس : قائم شهر کمربندی به طرف ساری جنب هتل مازرون
شهر : قائم شهر
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقایابوالحسنی
شماره تماس : 011-42246077
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113280850