شهر : شهرکرد
نام شرکت : چوب فروشی حیدری
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مهدی حیدری
شماره تماس : 038-32276238
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131835711
آدرس : شهرکرد ، خیابان حافظ جنوبی ، خیابان رازی، دنا چوب
شهر : شهرکرد
نام شرکت : چوب فروشی حیدری
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مهدی حیدری
شماره تماس : 038-32276238
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131835711