شهر : مشهد
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای هادی طالبی
شماره تماس : 017-35229492
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113740003
آدرس : مشهد ، بزرگراه چراغ چی ، چراغچی 53 ، طرحی چی 21 ، سوله4
شهر : مشهد
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای هادی طالبی
شماره تماس : 017-35229492
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113740003