شهر : تایباد
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای احمد جمرودی
شماره تماس : 051-54521235
شماره فکس :
تلفن همراه : 09150547377
آدرس : خیابان ولی عصر کارخانه زیره پاک کنی، ام دی اف جمرودی
شهر : تایباد
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای احمد جمرودی کردیانی
شماره تماس : 051-54521235
شماره فکس :
تلفن همراه : 09150547377