شهر : یزد
نام شرکت : فرآورده های چوبی یزد
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سید رضا دهقان
شماره تماس : 035-37228771
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131512390
آدرس : میدان صنعت بلوار شهید دهقان خیابان اسکان 
شهر : یزد 
نام شرکت : فرآورده های چوبی یزد
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سید رضا دهقان 
شماره تماس : 035-37228771
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131512390