شهر : اشکذره
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای هاشمی
شماره تماس : 035-32723244
شماره فکس :
تلفن همراه : 09134504247
آدرس : اشکذره خیابان داداش پور 
شهر : اشکذره 
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای هاشمی 
شماره تماس : 035-32723244
شماره فکس :
تلفن همراه : 09134504247