شهر : رشت
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای هادی غلامی پیربازاری
شماره تماس : 013-33710676
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113334294
آدرس : جاده پیربازار رجب آباد صنایع چوب 
شهر : رشت 
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای هادی غلامی پیربازاری
شماره تماس : 013-33710676
شماره فکس :
تلفن همراه : 09113334294