شهر : کلاچای
نام شرکت : تولیدی درب برادران عزیزی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حامد عزیزی
شماره تماس : 013-42688676
شماره فکس :
تلفن همراه : 09115011003
آدرس : کلاچای نوده جنب خیابان پاسداران 
شهر : کلاچای 
نام شرکت : تولیدی درب برادران عزیزی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای حامد عزیزی 
شماره تماس : 013-42688676
شماره فکس :
تلفن همراه : 09115011003