شهر : لنگرود
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مهدی فرهناک
شماره تماس :
شماره فکس :
تلفن همراه : 09111425073
آدرس : لنگرود جاده چیغاله تولیدی درب فرهناک 
شهر : لنگرود 
نام شرکت :
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مهدی فرهناک 
شماره تماس :  
شماره فکس :
تلفن همراه : 09111425073