شهر : کهنوج
نام شرکت : بازرگانی شهبازی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای محمدرضا شهبازی
شماره تماس : 034-43350301
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131480635
آدرس : کهنوج بلوار شاهد 
شهر : کهنوج
نام شرکت : بازرگانی شهبازی 
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای محمدرضا شهبازی 
شماره تماس : 034-43350301
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131480635