شهر : لار
نام شرکت : صنایع چوبی کاج
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای صمد دانشمند
شماره تماس :
شماره فکس :
تلفن همراه : 09177157150
آدرس : لار – شهرک صنعتی فاز 1 – گلستان 3 
شهر : لار
نام شرکت : صنایع چوبی کاج
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای صمد دانشمند 
شماره تماس :  
شماره فکس :
تلفن همراه : 09177157150