شهر : قزوین
نام شرکت : معروف خانی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رسول معروف خانی
شماره تماس : 028-33563037
شماره فکس :
تلفن همراه : 09123818452
آدرس : بلوار ابوطرابی جنب تعاونی درودگران کاراژ شهر درب
شهر : قزوین
نام شرکت : معروف خانی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای رسول معروف خانی 
شماره تماس : 028-33563037
شماره فکس :
تلفن همراه : 09123818452