شهر : زاهدان
نام شرکت : صنایع چوب کویر
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای صادق محمدی
شماره تماس : 054-33504647
شماره فکس :
تلفن همراه : 09151418537
آدرس : زاهدان – شهرک کارگاهی – بلوار پیشرو
شهر : زاهدان 
نام شرکت : صنایع چوب کویر
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای صادق محمدی 
شماره تماس : 054-33504647
شماره فکس :
تلفن همراه : 09151418537