شهر : تبریز
نام شرکت : فروشگاه یزدانی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مقصود یزدانی
شماره تماس : 041-32869662
شماره فکس : 041-32869664
تلفن همراه : 09923188501
آدرس : استان آذربایجان شرقی
شهر : تبریز
نام شرکت : فروشگاه یزدانی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای مقصود یزدانی
شماره تماس : 041-32869662
شماره فکس : 041-32869664
تلفن همراه : 09923188501