شهر : مهاباد
نام شرکت : ام دی اف سلطانی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سلیمان سلطانی
شماره تماس : 042-42347900
شماره فکس :
تلفن همراه : 09141420140
آدرس : مهاباد – ابتدای جاده خانقاه
شهر : مهاباد
نام شرکت : ام دی اف سلطانی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای سلیمان سلطانی
شماره تماس : 042-42347900
شماره فکس :
تلفن همراه : 09141420140