شهر : ارومیه
نام شرکت : بازرگانی خدایارلو
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای خدایارلو
شماره تماس : 044-33484169
شماره فکس :
تلفن همراه : 09141417585
آدرس : ارومیه – بازرگانی خدایارلو
شهر : ارومیه
نام شرکت : بازرگانی خدایارلو
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای خدایارلو
شماره تماس : 044-33484169
شماره فکس :
تلفن همراه : 09141417585