شهر : آبادان
نام شرکت : پخش صنایع چوب آرتاویل
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ابراهیم سلمانی پور
شماره تماس : 061-53309128
شماره فکس :
تلفن همراه : 09169309231
آدرس :  لین 10 اصلی کارون – نرسیده به زمین فوتبال شاملو پلاک 457
شهر : آبادان
نام شرکت : پخش صنایع چوب آرتاویل
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای ابراهیم سلمانی پور 
شماره تماس : 061-35515071
شماره فکس :
تلفن همراه : 09169309231