شهر : عنبرآباد
نام شرکت : چوب فروشی توکلی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای توکلی
شماره تماس : 034-43350301
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131480635
آدرس : عنبرآباد خیابان امام خمینی جنب بانک تجارت
شهر : عنبرآباد
نام شرکت : چوب فروشی توکلی
نوع نمایندگی : رویه درب ملامینه
نام نماینده : آقای توکلی
شماره تماس : 034-43350301
شماره فکس :
تلفن همراه : 09131480635